user_mobilelogo

Kinderen leren het meeste door op ontdekking te gaan en zelf te experimenteren. Het is onze bedoeling mensen te vormen die kunnen vertrouwen op eigen ervaringen. Dit doen we door een omgeving te creëren waarin we ons elke dag kunnen verbazen en verwonderen, waarin het welbevinden van de kinderen prioriteit is en waarin ook de ouders betrokken zijn.
We zijn een kleinschalige, laagdrempelige school, waar iedereen elkaar bij de voornaam kent en aanspreekt. Door gezamenlijke activiteiten en bv peter-en meterschap, is er een grote samenhang tussen de verschillende leefgroepen, meer hierover in de verschillende fasen.
We bereiden onze kinderen voor op een democratische, rechtvaardige maatschappij, een maatschappij waar we realistisch en kritisch kunnen reageren en relativeren. Dit in respect voor de ander en de natuur.
We geven onze kinderen de kans zich te tonen zoals ze zijn. Daarom vertrekken we vanuit de leefwereld van het kind.
Samenwerken en zelfstandig werk, alsook creatief zijn en omgaan met gevoelens, krijgen een belangrijke plaats. Om dit te realiseren maken we gebruik van de vijf fasen van een leefschool.

Contact details

Naam: Mariet Serrien

Adres: Zandstraat 26b   9120 Haasdonk

email: directie@leefschooldewollewei.be

Tel : 03 775 88 34