user_mobilelogo

De vijf fasen, beschreven door Carl Medaer en eigen aan leefscholen geven sterk richting aan de aanpak op onze leefschool De Wollewei.
Uw kinderen zijn de toekomst. Daarom leren wij ze taal, rekenen, WO zoals alle andere scholen.
Maar we doen meer: We voeden hen samen met u op. We leren hen samen leven, naar zichzelf kijken,  conflicten uitpraten, kritisch en creatief denken, eigen keuzes maken,...


Kortom, we willen dat uw kinderen graag naar school komen en zich gelukkig voelen. Hier werken wij aan via de 3 pijlers van onze visie :

 Kinderen leren wat ze leven

 Geen positieve en negatieve axendieren

 Luisteren naar kinderen
                    - Ik-boodschappen 
                    - Actief luisteren
                    - Onderhandelen

 

 

Contact details

Naam: Mariet Serrien

Adres: Zandstraat 26b   9120 Haasdonk

email: directie@leefschooldewollewei.be

Tel : 03 775 88 34