user_mobilelogo

De axenroos beschrijft tien gedragstypen die kinderen helpen taal geven aan hun eigen gedrag en aan dat van anderen. Elk dier staat voor gedrag dat in een gezonde of ongezonde mate kan optreden. Zo durft de havik “neen” te zeggen. Dat is positief, in de mate dat hij bevelen niet zomaar aanneemt maar eerst kritisch doorlicht. Negatief wordt het wanneer elk verzoek aan de havik op een “neen” stuit en hij neigt naar een egoïstische houding. Op dat moment toont het kind zich als “teveel havik”.

Op De Wollewei zijn wij ons hiervan erg bewust : elke gedragswijze heeft een kwaliteit in zich. Het is onze uitdaging om het kind te helpen dit gedrag op een gezonde manier te leren doseren.

Contact details

Naam: Mariet Serrien

Adres: Zandstraat 26b   9120 Haasdonk

email: directie@leefschooldewollewei.be

Tel : 03 775 88 34