user_mobilelogo

Wij zijn een leefschool. Wij willen de kinderen niet alleen leerstof leren maar ook leerfstof.

Als kinderen leren leven met kritiek leren ze veroordelen
Als kinderen leren leven met vijandigheid leren ze vechten
Als kinderen leren leven met angst leren ze achterdochtig zijn
Als kinderen leren leven met medelijden leren ze zelfmedelijden hebben
Als kinderen leren leven met spot leren ze verlegen te zijn
Als kinderen leren leven met jaloezie leren ze wat afgunst is
Als kinderen leren leven met schaamte leren ze zich schuldig te voelen
Als kinderen leren leven met tolerantie leren ze geduldig zijn
Als kinderen leren leven met bemoediging leren ze vertrouwen te hebben
Als kinderen leren leven met lof leren ze waardering te hebben
Als kinderen leren leven met waardering leren ze van zichzelf te houden
Als kinderen leren leven met aanvaarding leren ze liefde te vinden in de buitenwereld
Als kinderen leren delen met anderen leren ze vrijgevig te zijn
Als kinderen leren leven in eerlijkheid en rechtvaardigheid leren ze wat waarheid en gerechtigheid is
Als kinderen leren leven in een gevoel van veiligheid leren ze vertrouwen te hebben in zichzelf en in anderen
Als kinderen leren leven met vriendelijkheid leren ze dat het fijn is om te leven
Als kinderen leren leven in rust leren ze wat het is om in vrede met jezelf te leven

Dorothy L. Nolte in Balsem voor je ziel van Jack Canfield & Mark Victor Hansen, uitgeverij Forum, Amsterdam  ISBN 90 225 2594 5 NUGI 1626

Contact details

Naam: Mariet Serrien

Adres: Zandstraat 26b   9120 Haasdonk

email: directie@leefschooldewollewei.be

Tel : 03 775 88 34