user_mobilelogo

Voor het luik onderhandelen is er een belangrijk onderscheid:

1. Onderhandelen tussen kinderen.

Soms gaan kinderen in discussie of in conflict. Als volwassene heb je dan de neiging hierin te willen tussenkomen, te beoordelen en op te lossen. Nadeel is dat een kind hier niets uit leert. Het blijft ofwel met een wrang gevoel achter (als het geen gelijk kreeg van de volwassene) of het triomfeert (als het wel gelijk kreeg). Het voelt zich gewonnen of verloren in het conflict en de relatie met de ander wordt niet hersteld.

Wanneer kinderen in conflict gaan doet zich nochtans een belangrijke leerkans voor. Ze krijgen de gelegenheid om voor dit dispuut zelf – samen - tot een oplossing te komen. Op onze school zetten we sterk op het vaardig maken van onze kinderen in omgaan met elkaar, en dus ook in omgaan met meningsverschillen of conflicten. Dat lukt een kind niet zomaar. Daar is gerichte coaching voor nodig :

- Op welke manier kan je effectief praten tegen de ander ?
- Hoe luister je naar de ander ?
- Bij welke oplossing voelen alle partijen zich goed ?

De rol van onze begeleiders is erop gericht om de betrokken kinderen vaardig te maken in het geven van ik-boodschappen en in actief te leren luisteren naar wat de grieven zijn van de ander. Op die manier kunnen kinderen (op een voor de ander veilige manier) vertellen wat het gedrag van de ander met hen doet. Dit scherpt hun zelfbewustzijn aan. Anderzijds leren ze ook ten volle luisteren naar hoe de ander dit verhaal beleeft. Hierdoor groeit hun empathisch vermogen. Bovendien is er na afloop geen winnaar of verliezer : de betrokkenen vonden samen een antwoord op hun probleem en zijn dus samen blij met de oplossing.

2. Onderhandelen met kinderen.

Soms dreigt er een meningsverschil tussen een kind en een begeleider. Ook al zijn wij als volwassene fysiek groter en verbaal sterker, het gelijkwaardigheidsprincipe blijft overeind. Met ieder persoontje dat aan onze school wordt toevertrouwd gaan we met evenveel respect om. Vandaar dat we ook in deze situatie aan de principes van actief luisteren en ik-boodschappen vasthouden : kinderen worden uitgenodigd toe te lichten wat ze voelen. Samen zoeken we naar een oplossing.

Contact details

Naam: Mariet Serrien

Adres: Zandstraat 26b   9120 Haasdonk

email: directie@leefschooldewollewei.be

Tel : 03 775 88 34