user_mobilelogo

De kinderen kunnen hun individueel hoeken-, taal- en rekenwerk plannen. De WO-projecten waar we rond werken worden door de leerlingen zelf gekozen. Dit in onderling overleg en rekening houdend met bepaalde criteria (zie projectwerking). Zelf gekozen activiteiten werken motiverend en zorgen voor meer leerwinst.
Bij de kleuters zijn er zeer veel keuzehoeken, bij de oudste kleuters zijn er ook moetjes, die ze kunnen afwerken op het moment dat ze zelf kiezen. In de lagere school wordt de leerstof individueel gepland per kind. Kinderen die hier aan toe zijn beslissen zelf welke leerstof ze op welk moment maken. Ze leren zelfstandig plannen.

Contact details

Naam: Mariet Serrien

Adres: Zandstraat 26b   9120 Haasdonk

email: directie@leefschooldewollewei.be

Tel : 03 775 88 34