user_mobilelogo

Om het sociaal contact te bevorderen zitten de kinderen in gemengde leeftijdsgroepen. Alle kleuters vormen samen de eerste leefgroep, hoewel zij voor de kringen en sommige activiteiten wel opgesplitst worden in twee leeftijdsgroepen en elke leeftijdsgroep zijn eigen begeleidster heeft.
De andere leefgroepen bestaan telkens uit twee leeftijden.


- De Glimwormpjes : kleuters
- De bijtjes : eerste en tweede leerjaar
- De Sprinkhanen : derde en vierde leerjaar
- De vlinders : vijfde en zesde leerjaar


Er wordt getracht in elke leefgroep zoveel mogelijk met twee begeleiders te zijn, om de kinderen optimaal op hun eigen niveau te kunnen begeleiden.
We hebben oog voor ‘het zich goed voelen’ met zichzelf en in  de groep.
Onze begeleiders gaan op een warme manier om met uw kinderen.
Verder wordt er aan het wij-gevoel gewerkt door sociale kringen, het gebruik van de axendieren in alle leefgroepen en ook in de evaluatie van de kinderen, gevoelskringen, samenwerking tijdens het fichewerk en projectwerk.
Ouders zijn welkom, verder dan de schoolpoort . Bij de kleuters kunnen zij deelnemen aan het onthaal. In de hele school kan u meehelpen in de klassen en wij verwachten uw hulp in de werkgroepen die deel uitmaken van ons goed werkend oudercomité.
Iedereen spreekt elkaar aan met de voornaam. De begeleiders zijn ook aanspreekbaar buiten de schooluren.

Contact details

Naam: Mariet Serrien

Adres: Zandstraat 26b   9120 Haasdonk

email: directie@leefschooldewollewei.be

Tel : 03 775 88 34