user_mobilelogo

We leren kinderen zichzelf evalueren en laten hen – in de mate van het mogelijke- mee de klas-en schoolafspraken opbouwen. Tijdens de gevoelskringen, axenkringen wordt het eigen gedrag geëvalueerd en leert het kind gedrag te benoemen.

De projecten worden door de kinderen zelf geëvalueerd , bij de kleuters met lachende en niet-lachende gezichtjes, in het lager iets uitgebreider, opbouwend van de bijtjes naar de vlinders.

Wij geven geen puntenrapporten, maar een grondige evaluatie, die met de ouders besproken wordt op drie oudercontacten, twee bij de kleuters.

Tijdens kringmomenten komen regelmatig filosofische onderwerpen aan bod, waarop kan verder gepraat worden met de groep. Maandelijks bent u welkom op vrijdag op ons forum met de hele school, waarop we terugblikken op de voorbije weken.

Contact details

Naam: Mariet Serrien

Adres: Zandstraat 26b   9120 Haasdonk

email: directie@leefschooldewollewei.be

Tel : 03 775 88 34