user_mobilelogo

Het concept leefschool werd door de pedagoog Carl Medaer (België) ontwikkeld op basis van ervaringen in Projectschool ‘De Buurt’ uit Gent en is gebaseerd op de ontwikkelingspsychologische benadering van Freud en Vossen (zie ontwikkelingsfasen). Carl Medaer werd in de jaren ’90 aangetrokken door het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap om zijn concept in Vlaanderen te verspreiden.

Om op een leefschool samen te leven met respect voor ieders vrijheid, mening … zijn er regels en maken kinderen, ouders en begeleiders samen afspraken. Daardoor wordt een aangename, leerrijke leefomgeving geschapen. Kinderen krijgen op een leefschool de kans en de tijd om actief betrokken te zijn bij wat er rondom hen
gebeurt. Zo wordt er sterk gewerkt met projecten. Deze projecten worden grondig uitgewerkt in deleefgroepen en o.a. via groepswerk en coöperatieve werkvormen besproken, gestuurd en geëvalueerd. Tijdens de projecten realiseren we een geïntegreerde aanpak van alle leergebieden en
leerdomeinen uit het leerplan.

Leefgroepen brengen kinderen van verschillende leeftijden samen die daarin kansen krijgen om met
en van elkaar te leren. De kinderen krijgen de mogelijkheid om aan zelfevaluatie te doen, want zelfkennis is belangrijk.

De schoolwerking is gebaseerd op 5 ontwikkelingsfasen:
 
Fase 1. Geborgenheid en veiligheid
Fase 2. Het Wij-gevoel
Fase 3. Kiezen
Fase 4. Ordenen, begrijpen en leren door te doen
Fase 5. Initiatief nemen, evalueren en filosoferen

Contact details

Naam: Mariet Serrien

Adres: Zandstraat 26b   9120 Haasdonk

email: directie@leefschooldewollewei.be

Tel : 03 775 88 34