user_mobilelogo
Is Leefschool De Wollewei een school voor iedereen?

Ja. En neen. Leefschool De Wollewei maakt deel uit van het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap en wil onderwijs verstrekken aan zoveel mogelijk kinderen. In Leefschool De Wollewei besteden we dus niet alleen aandacht aan leerlingen die wat bijkomende ondersteuning nodig hebben, maar ook aan kinderen die extra uitdagingen aankunnen. We zorgen ervoor dat ook zij geprikkeld en gemotiveerd blijven. Ook meer- of hoogbegaafde leerlingen krijgen dus oefeningen op maat. Projectonderwijs en contractwerk lenen zich hier goed toe.
 
Waarom zou ik kiezen voor een leefschool?

Een leefschool is een goede keuze als u:

■wilt dat uw kind zich ook op creatief en sociaal-emotioneel gebied zo volledig mogelijk ontwikkelt
■wilt dat uw kind een onderzoekende, nieuwsgierige houding krijgt tegenover de wereld
■wilt dat uw kind kan leren over dingen waarin het geïnteresseerd is
■interactie ook belangrijk vindt en wilt dat uw kind zelfverzekerd in de maatschappij komt te staan
■wilt dat uw kind voor zichzelf weet op te komen en zijn of haar mening zegt

Daarnaast is Leefschool De Wollewei een kleine, familiale school in een uitzonderlijk groene omgeving, waar de nadruk ligt op het samen leren, (be-)leven en ontdekken.
 
Is Leefschool de Wollewei een school voor buitengewoon onderwijs?

Neen. 'Het lukt niet in een gewone school, dus proberen we maar eens een methodeschool,' is zowat de slechtst mogelijke reden om te kiezen voor een leefschool. In Leefschool De Wollewei werken we met dezelfde leerplannen als in een traditionele school. De eindtermen zijn dezelfde en wie bij ons zijn getuigschrift behaalt, zou dat net zo goed halen in een andere school. Onze school is dus geen alternatief voor het buitengewoon basisonderwijs.
 
Mogen de kinderen doen wat ze willen?

Neen. Ook in een leefschool gelden regels en afspraken. Vaak komen deze echter tot stand in samenspraak met de leerlingen, zodat zij zich betrokken voelen en sneller geneigd zijn om de afspraken spontaan te respecteren.
 
Waar kan mijn kind terecht na Leefschool De Wollewei?

Wie bij ons zijn getuigschrift basisonderwijs behaalt, heeft een stevige basis voor de toekomst gelegd. Leerlingen die de oudste leefgroep verlaten, kunnen zonder problemen doorstromen naar eender welke secundaire school. In Leefschool De Wollewei wordt veel aandacht besteed aan zelfstandig werk, planning en groepswerk. Net deze vaardigheden komen goed van pas in de middelbare school.

Leert men op Leefschool De Wollewei alles wat men op een lagere school moet leren?

Als leefschool bereiken wij de doelen die andere scholen ook bereiken. Onze richtlijn hiervoor zijn de leerplannen van het GO!. Vanuit onze visie kiezen we ervoor niet altijd op te leggen wat kinderen moeten leren. Via onze projectwerking kunnen kinderen kiezen waarover zij leren. Deze projecten worden grondig uitgewerkt in de leefgroepen en o.a. via groepswerk en coöperatieve werkvormen besproken, gestuurd en geëvalueerd. Tijdens de projecten realiseren we een geïntegreerde aanpak van alle leergebieden en leerdomeinen uit het leerplan. De leerkracht bewaakt dat de doelen die in het leerplan staan gedurende het schooljaar ook bereikt worden.

Contact details

Naam: Mariet Serrien

Adres: Zandstraat 26b   9120 Haasdonk

email: directie@leefschooldewollewei.be

Tel : 03 775 88 34