Opvang vanaf 07u30 en 's avonds tot 18u00. | Op woensdag is er opvang tot 14u00.

BEL: 03 775 88 34

Opvang vanaf 07u30 en 's avonds tot 18u00. | Op woensdag is er opvang tot 14u00.

BEL: 03 775 88 34

LeefschoolDe Wollewei

EN

 • EN

 • FR

 • ES

 • PT

 • EN

 • FR

 • ES

 • PT

LeefschoolDe Wollewei

EN

 • EN

 • FR

 • ES

 • PT

 • EN

 • FR

 • ES

 • PT

Ontdek onze leefgroepen

Wat zijn leefgroepen?In onze school vormen wij onze groepen niet volgens het klassieke jaarklassensysteem. Wij kiezen voor bredere groepen, gespreid over meerdere geboortejaren. Want wat zegt dat ene cijfertje nu echt?Binnen onze leefgroepen ontdekt elk kind zijn/haar talenten, vindt het gelijkenissen en verschillen met de anderen.Onze leefgroepen zorgen voor een veilig leer- en leefklimaat waarin kinderen harmonisch kunnen groeien.

Heading photo

Wij zijn de Glimwormpjes, de jongsten hier op de Wollewei.

Maar we voelen ons zeker niet klein, want we kennen iedereen hier en zijn hier al helemaal thuis. Onze mama's of papa's moeten ook niet aan de poort wachten, maar komen binnen en kennen onze klas bijna even goed als wij. Voor de kringen splitsen we ons op in jongste en oudste kleuters, de Wormpjes en de Glimmertjes, en we hebben ook ons eigen salon bij Astrid (jongsten) of Sofie (oudsten).
Maar de rest van de dag kunnen we kiezen wat ons op dat moment het meeste aanspreekt, en waar we het meeste aan toe zijn. Er zijn heel veel hoeken om te kiezen. We werken niet rond vaste thema's, maar werken met projecten die we zelf kiezen. We leren superveel door alles uit te proberen en veel naar buiten te gaan. We gaan ook vaak op uitstap.
Achteraf bespreken we onze ervaringen in de kring. En in de afscheidskring 's avonds bespreken we de dag. Kom je graag eens kijken ? Dat is leuk ! Bel wel eerst even naar de school, want misschien zijn we wel op stap ;-)
Liefs van de Glimwormpjes

Heading photo

Wij zijn de Bezige Bijtjes. Zit je in het 1ste of het 2de leerjaar, dan hoor je erbij!

Onze dag beginnen we samen in de kring. Dan bespreken we de kalender, het weer en de daglijn. Wanneer wij ons kringding (boekenwurm, wereldreiziger, expert, natuurkenner,kunstkenner of grafiekgeek) hebben voorbereid, mogen wij dit ook brengen in de kring. Zo zijn onze kringen zeer gevarieerd en heel interessant. Daarnaast houden we ook wel eens een Franse kring, een filosofie kring en op vrijdag telkens een gevoelskring.
Na de kring splitsen wij ons op voor rekenen en taal.
Wij, de kindjes van het eerste leerjaar leren lezen, schrijven en rekenen samen met Twiggy. Veelal gebeurt dit klassikaal en op een speelse en beweeglijke manier maar waar het kan, tonen wij ook hoe flink wij zelfstandig kunnen werken.
Wanneer we in het tweede leerjaar zitten krijgen we ook nog klassikaal les, maar is het de bedoeling om meer en meer zelfstandig aan de slag te kunnen, aangezien wij al eenvoudige opdrachten kunnen lezen en begrijpen. Wij krijgen dan een weekplanning en een map met onze werkboeken. Op het einde van de week moeten wij proberen deze planning af te hebben. Laura helpt de leerlingen hierin groeien. In de namiddag doen we aan project. We kiezen zelf (door stemming) waarover we gaan leren. We stellen onze vragen, we zoeken op, we ontdekken, we ondervinden, we houden voordrachten, doen aan muzische vorming, we knutselen of we gaan op uitstap. Om de 2 weken gaan we zwemmen. De andere week gaan we turnen met Barbara.
Het is heel belangrijk dat wij ons goed voelen op school. Daarvoor gebruiken we onder andere de Axenroos en tools van Groeimindset. Wij leren conflicten op te lossen of onze gevoelens te uiten met de dieren van Axenland en samen met Fixie en Growie groeien wij in ons leerproces.
Wil je eens een kijkje komen nemen in onze leefgroep? Je bent altijd welkom!
Groetjes,de Bezige Bijtjes

Heading photo

Wij zijn de snelle sprinkhanen. Wij zitten in het 3de en 4de leerjaar.

Elke dag starten wij gezamenlijk in de kring. Wij bespreken de kalender, het weer en de actua. Wij houden ook nog verschillende kringen: afhankelijk van de planning werken we met kringdingen : deze zijn wereldreiziger, boekenwurm, expert, natuurkenner, grafiek geek en kunstkenner. Naast de kringdingen kunnen de kinderen ook vertellen over hun weekend, iets tonen of iets rond actua brengen, er is ook een axenkring en af en toe een filosofeerkring.
Daarna splitsen wij op voor fichewerk ( taal, wiskunde en spelling) De kinderen van het 3de leerjaar worden begeleid door Melissa en de kinderen van het 4de leerjaar door Mee Hwa. Wij kunnen zelfstandig werken en de begeleidsters helpen ons als we vragen hebben. Wij krijgen een weekplanning en op het einde van de week moeten wij ervoor zorgen dat alle opdrachten gemaakt zijn.
Het is heel belangrijk dat wij ons goed voelen op school. Daarvoor gebruiken we onder andere de Axenroos en tools van Groeimindset. Wij leren conflicten op te lossen of onze gevoelens te uiten met de dieren van Axenland en samen met Fixie en Growie groeien wij in ons leerproces.

Wil je eens een kijkje komen nemen in onze leefgroep? Je bent altijd welkom!
Groetjes,De Sprinkhanen

Heading photo

Wij zijn de Vlijtige Vlinders.Wij zitten in het 5e en 6e leerjaar.

Als oudsten van Leefschool de Wollewei beginnen wij ons stilletjes aan voor te bereiden op de grote overstap naar de middelbare school. Om hier een doordachte keuze te kunnen maken, worden wij begeleid door Barbara en Krysia.
’s Morgens starten wij met een gezamenlijke kring, waarbij ook de kalender en het weer worden besproken. Speciaal is wel dat wij dit in onze leefgroep in het Frans doen. Daarna richten we ons voornamelijk op het fichewerk. We krijgen een planning aangeboden, waarmee we individueel of in groep aan de slag kunnen. Zo bepalen we ons eigen werktempo, dat nauwkeurig opgevolgd wordt door de begeleidsters. Hebben we nood aan extra uitleg, dan kunnen we steeds bij hen terecht. Maar ook wanneer er nood is aan extra uitdaging, zijn er aangepaste mogelijkheden voor handen. Zo blijft leren leuk voor iedereen!
In de namiddag maken we tijd om aan ons zelfgekozen project te werken; Er wordt veel opzoekwerk gedaan in verschillende bronnen (boeken, kranten, internet, …) aan de hand van vooraf bepaalde vragen en doelen. We werken altijd naar een eindproduct toe dat we dan aan elkaar kunnen voorstellen. Uiteraard vinden we het ook nog steeds leuk om af en toe te knutselen rond een thema, of een liedje te zingen om onze nieuw verworven kennis te delen. Een uitstapje in teken van ons project mag natuurlijk ook niet ontbreken.
Als “groten” van de school geven wij graag het goede voorbeeld. We leerden de axendieren goed kennen doorheen de jaren, zodat we verschillende karaktereigenschappen op een correcte manier kunnen benoemen. Dit helpt ons bij het oplossen van ruzietjes binnen en buiten onze leefgroep. We vinden het belangrijk dat wij het goed kunnen vinden met elkaar en dat iedereen zich goed voelt in de klas en op onze school.
Heb jij ook zin om actief te komen leren in onze leefgroep? Kom dan zeker eens een kijkje nemen!
Tot dan,De Vlijtige Vlinders

Een kijk op onze school.


Spelen

Leren

Ontdekken

Project uitstappen

 • Gallery image
 • Gallery image
 • Gallery image
 • Gallery image
 • Gallery image
 • Gallery image
 • Gallery image
 • Gallery image
 • Gallery image
Illustration
plant
Illustration
flamigo